english
Велико гробље-Парице
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVI век
Редни број у централном регистру
СК 401
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе Краљево бр. 125 од 17.03.1972. год.

Гробље Парице у Новом Пазару заузима врло велики комплекс-гробље је и данас активно и највећим делом припада новијем времену. Међутим, сачувани су остаци трију скупина старих нишана без натписа, али чије форме, начин обраде и друге околности дају могућност за основану претпоставку да је овде сахрањивање вршено јошу XVI веку, ако не и раније. У овим скупинама постоје споменици врло занимљиво пластично обрађени са розетама и другим геометријским облицима. Један од њих има јединствен облик турбана, изведен у форми гљиве. Поједини примери нишана рађени су по узору на скопаљске нишане из XVI века, док други указују на блискост са типом цариградских нишана.