english
Лејлек џамија
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XV-XVI век
Редни број у централном регистру
СК 410
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
135
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе Краљево бр. 181/75 од 19.06.1975. год.

Хавале Ахмед-бегова или Лејлек џамија је једна од ретких џамија са куполом на подручју Санџака. Поседује карактеристике локалног исламског градитељства. Не постоје подаци о времену градње, али првии помен ове џамије потиче из 1516. године где су у турском попису помиње као месџид- Ахмет-бегов. То је мала грађевина квадратне основе која преко пандантифа прелази у кружну основу и завршава се плитком и слепом куполом. Испред џамије налази се отворени трем подељен подужним луцима на три дела. Судећи по архитектонским елементима трем данашњег изгледа настао је после аустро-турског рата, крајем XVII или почетком XVIII века. Десно од улаза постављено је минаре, не баш витких линија, грађено од лепо тесаног камена.