english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
половина XIX века
Редни број у централном регистру
СК 666
Датум уписа у централни регистар
29.10.1990.
Редни број у локалном регистру
182
Датум уписа у локални регистар
04.08.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-1 од 10.04.1984. год