english
Зграда Старог суда
Основни подаци
Место
Нови Пазар, Улица Ослобођења
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
двадесете године XX века
Редни број у централном регистру
СК 897
Датум уписа у централни регистар
29.10.1990.
Редни број у локалном регистру
178
Датум уписа у локални регистар
03.08.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-9 од 29.12.1986. год

Сазидана непосредно после Првог светског рата зграда старог суда у Новом Пазару представља масивну, спратну грађевину са основом у облику издрженог правоугаоника. Фасада је обрађена у неокласицистичком стилу. По хоризонтали подељена кордонским венцем на различито обрађено приземље и спрат, а вертикално на три ризалитна поља. У централном делу главне фасаде је улаз, са посебно обрађеним порталом, док су бочни ризалити завршени тимпанонима и декорисани прислоњеним плитким пиластрима и капителима флоралне орнаментике. Унутрашњост је решена уобичајено, са централним степеништем, пространим ходницима и низом соба, са судницом на спрату. Дворишна фасада има сличну обраду док су бочне измењене каснијом доградњом анекса.