english
Управна зграда "УНИПРОМА"
Основни подаци
Место
Нови Пазар, Ул. Стевана Немање
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1911
Редни број у централном регистру
СК 898
Датум уписа у централни регистар
29.10.1990.
Редни број у локалном регистру
179
Датум уписа у локални регистар
03.08.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-2 од 29.12.1986. год

Саграђена као Чавића кућа 1911. године, у свему по узору на једну стамбену зграду из Солуна, првобитно је била намењена становању. Но, од почетка је у њој обављана настава за ученике основне школе, све до 60-тих година када прелази у власништво ТП 'Слобода', данас РО 'Унипром'. Објекат је квадратне основе са централним ходникоми дрвеним степеништем. Фасаде су обрађене у веокласицистичком стилу и декорисане стубовима, кордонским и кровним венцима, балустрадама и тимпанонима, као и профилисаним прозорским отворима. Столарија је аутентична, лепо профилисана и већим делом сачувана и у ентеријеру. Ова зграда поседује несумњиве споменичке вредности и као део укупног градског архитектонског наслеђа у Новом Пазару.