english
Зграда "Митрополија"
Основни подаци
Место
Нови Пазар, Ул. Реље Крилатице 48
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Редни број у централном регистру
СК 899
Датум уписа у централни регистар
29.10.1990.
Редни број у локалном регистру
180
Датум уписа у локални регистар
03.08.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр633-10 од 29.12.1986. год

Једна од најстаријих зграда у Новом Пазару, позната као 'Митрополија' Представља изузетан пример народног градитељства с краја XVIII века. Њено име потиче од предања које казује да су митрополити Рашко-призренске митрополије, у чијем је саставу од 1808. године био и Нови Пазар, долазећи у град боравили у овој кући. Постоје, такође и подаци да је у 'Митрополији', крајем XIX и почетком ХХ века радила прва српска, најпре женска, а потом и мешовита школа. Током ХХ века више пута је мењала намену и најдуже коришћена као стамбени објекат. Грађена репрезентативно, за посебну намену, ова зграда је одиграла историјску улогу јер је, уз цркву била стециште српског живља у периоду турске владавине.