english
Јеврејско гробље
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVII век
Редни број у централном регистру
СК 971
Датум уписа у централни регистар
21.06.1992.
Редни број у локалном регистру
201
Датум уписа у локални регистар
18.05.1992.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-3/87 од 29.09.1989. год

Представља један од последњих трагова материјалне културе некадашње Јеврејске заједнице која је у Новом Пазару постојала око 300 година, све до Другог светског рата. Пре рата је у Пазару било око 300 Јевреја тако да су чинили значајан део становништва овог града. У некадашњој Поток махали имали су гробље са капелом. Током рата над Јеврејима је вршен геноцид тако да је након рата престало само гробље које није више коришћено, нити на одговарајући начин одржавано. Гробље заузима простор од 18 ари 26 м2, на коме се може идентификовати 15-20 гробних места, већи број палих споменика или њихових делова. На многим споменицима постоје натписи а на неким и декоративни стилски елементи.