english
Кућа брвнара Даниловића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1710
Сликар
Јанко Халкозовић
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1376
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 273 од 22.маја 1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Недалеко од Дечана, у центру села Лоћане, налази се кућа брвнара подигнута највероватније у првој деценији XVIII века. На њену старост упућује предање да је прва ватра у манастир Дечане пренета са огњишта ове куће. Саграђена је на равном терену, правоугаоне је основе са тремом, четворосливног крова покривеног ћерамидом. Настајала је у фазама, доградњом собе и оставе уз првобитну једноделну брвнару функционално намењену становању људи и смештају стоке. Доградњом, она је преиначена од архаичне равничарске брвнаре у кућу чифчијског типа. Подсећајући функцијом на библијски концепт стана а променом типа на процес претварања раје у чифчије, брвнара Даниловића као најстарија сачувана брвнара у нас представља сведочанство друштвеноисторијских збивања и положаја српског народа на Косову и Метохији, угроженог насиљем инородних, иноверних и агресивних арбанашких дошљака, што је нашло одраза и у поменутом предању као потврди своје старости, односно старости Срба на свом тлу и права на њега. И поред изузетне споменичке вредности никакви заштитни радови нису предузимани, а у време сукоба на Косову брвнара је спаљена.