english
Зграда Музеја "Рас"
Основни подаци
Место
Нови Пазар, Ул. Стевана Немање бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1868.
Редни број у централном регистру
СК 1672
Датум уписа у централни регистар
12.6.2003.
Редни број у локалном регистру
244
Датум уписа у локални регистар
9.6.2003.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука Владе Републике Србије бр. 633-6872/2001-16 од 17.07.2001. (Службени гласник РС бр. 46 од 27. 07. 2001.)

Споменик културе је подигнут пре 1868. године када је преуређен, за потребе смеђтаја руждије (сведтовне школе за муслиманску децу), а по ослобођењу 1912. године, и за Народну основну школу коју су посећивала деца свих конфесија. Просветно-образовну улогу, са краћим прекидима, задржао је до 1973. године када је адаптиран за музеј. Објекат је спратни, са организацијом простора прилагођеном просветно-образовној намени, са учионицама и канцеларијама. Зидан је каменом, опеком и бондруком. Спољни изглед карактеришу равне, малтерисане фасаде перфориране низом прозорских отвора, избачена диванхана над улазом и велике масе четвороводног крова са широким стрехама, покривеног ћерамидом. Као репрезентативан објекат староградске архитектуре Новог Пазара зграда Музеја 'Рас' својом улогом у развоју образовања и просвете у новопазарском крају има и шири значај.