english
Кућа у Бачком Петровцу
Основни подаци
Место
Бачки Петровац, Б.Мокића 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1017
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
26.11.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 272/64. од 25.05.1965.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Подигнута је по досељењу Словака, половином XVIII века, у старом делу села званом Рацки крај. Грађена је од набоја, делом укопана, двосливног крова покривеног трском, наглашено испуштене стрехе дуж подужне, дворишне стране. Кућа је троделна, са распоредом просторија у низу: соба, кућа, соба. Централна просторија је у улози ходника и кухиње, као комуникативно средиште преко којег се остварује веза свих просторија међусобно и са спољном средином, док је други њен део – подоџак – у улози кухиње. У њему је сачувано отворено огњиште са банком, а у собама зидане пећи ложене из подоџака. Подови у целој кући су од набијене земље. Као типична панонска кућа од набоја, кућа у Бачком Петровцу представља старију фазу њеног развоја на прелазу од укопаног ка надземном објекту. Данас се у њој налази завичајни музеј опремљен предметима из старих словачких домаћинстава. Темељни санационо-конзерваторски радови обављени су 1967. и 1968, са делимичном обновом 1992. И поред тога у лошем је стању док је део дворишних објеката срушен.