english
Манастир Месић
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1020
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
4
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 292/49 од 10.03.1949. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Подигнут источно од Вршца, по предању основан је у време српских деспота у XV веку, мада први писани подаци о манастиру потичу из катастига Пећке патријаршије из средине XVII века. Више пута рушена и обнављана, црква посвећена Рођењу Јована Претече, добила је данашњи изглед крајем XVIII века, када су према пројекту А. Блобергера уз храм у облику слободног крста са куполом дозидани ексонартекс и високи барокни звоник. Конаци западно од храма дограђивани су средином XIX века у стилу позног класицизма. Цркву је 1743. живописала група зографа – Петар, Андреј и Јован – о којима нема писаних података. Иконографски и стилски, ово сликарство представља традиционални рад, линеаран и занатски сигуран, без већег темперамента и индивидуалности. Обиман иконографски програм, сачуван готово у целини, ослања се на традицију српског средњовековног сликарства, са извесним барокним утицајима у ликовном изразу. Иконе на високој олтарској прегради извео је средином XIX века, Василије Јанковић, аутор несигурног цртежа и скромног сликарско умеће, у погледу колорита, пропорционисања. У манастиру се чува значајна збирка портрета архимандрита и игумана као и библиотека са рукописним и штампаним књигама. Превентивна конзервација живописа започета је 1949. На основу претходних истраживања, током 1970. обављена је делимична реконструкција и заштита архитектонског корпуса. Нов икоконостас постављен је 1995, а 2005. изведена је санација западне фасаде са звоником.