english
Српска православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1857-1862
Категорија
Редни број у централном регистру
СК1207
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.299/50. од 25.05.1950. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 01-78/1-71. од 12.02.1971. год; Одлука СО Жабаљ бр.06-43/94-1. од 06.10.1994. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Изградња чурушког храма завршена је 1862. према пројекту војног инжењера Јосифа Крафта. Изведен је као једнобродна неокласицистичка грађевина монументалних размера на којој доминирају неоренесансни елементи, чиме је постигнут утисак репрезентативности. Уобичајене је просторне концепције са полукружном олтарском апсидом на истоку, наглашеним певничким трансептом, припратом из које се пење у хор и западним прочељем које надвисују три торња, од којих је средишњи највиши. засведена је полуобличастим сводом, док је олтарска апсида наткривена полукалотом. Главни улаз је истакнут тремом који граде два пара коринтских стубова. Декоративни портици са тимпаноном у врху обележавају бочне улазе, што се у пречишћеном облику понавља и на певницама. Поља до висине прозора, оперважених флоралним мотивима, су касетирана, тако да је склад хоризонталне и вертикалне поделе потпун. Масивну иконостасну преграду од белог мермера пројектовао је Михаило Валтровић, а осликао Ђорђе Крстић у последњој деценији XIX века. Овим подухватом је реализована њихова заједничка идеја о националној уметности, која и поред чврстих веза са традицијом није изгубила интересовање за модерна европска струјања. Конзерваторски радови изведени су 1960. и 1972.