english
Стамбена кула Хаџи-Зеке Сељманија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Ктитор
властелин Дабижив
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 139 од 10.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Стреоц налази се стамбена кула Хаџи-Зеке Семљанија, из 19. века.