english
Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1043
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 2224/48 од 14.12.1948.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Српска православна црква у Кикинди, посвећена светом Николи, подигнута је у другој половини XVIII века. Грађевина класицистичких архитектонских одлика има изразито декоративну западну фасаду, са ризалитом украшеним тимпаноном и пиластрима дорског стила. Осликавање иконостаса приписивано је Теодору Илићу Чешљару, а новије стилске анализе показују да је кикиндски иконостас рад младог Јакова Орфелина из 1773. Барокно-рокајна олтарска преграда, развијеног иконографског програма, подељена је у три зоне. Благовести у првој, представљају најквалитетнији барокни рад богатог колорита, док су на већини осталих композиција видљива пресликавања, оштећења и ретуши. У другој су сцене Празника, оригиналних композиционих решења и прозрачне палете, као и низ монументалних фигура апостола у тешким драперијама. Трећа зона, изведена у изразито барокном маниру, приказује Распеће и фигуре пророка. Две зидне слике у уљу, Тајну вечеру на северном зиду наоса и Васкрсење Христово на јужном, сликао је 1790. Теодор Илић Чешљар у маниру каснобарокног стила, рокајне палете, сигурног цртежа и композиције. У припрати су зидне слике Љубомира Александровића, настале крајем XIX века. Опсежни конзерваторско-рестаураторски радови спроведени су на иконостасу 1974. а на зидним сликама током 2003–2004.