english
Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК1238
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 704/49 од 18.06.1949. год; Решење Покрајинског завод за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-57/35-69 од 23.04.1969.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Црква архистратига Михаила у Мокрину освећена је 1762. То је једнобродна грађевина изведена у класицистичком духу. Западно прочеље са забатом и китњастим звоником који га надвишава доминира мирним, рашчлањеним линијама. Висока барокна олтарска преграда, са дрворезбарским радом рокајних мотива, први је сликарски подухват Теодора Илића Чешљара по доласку са школовања на бечкој Академији. То је уједно и једини у потпуности сачуван Чешљаров иконостас, који као такав представља значајно сведочанство о наступајућим иконографским и ликовним новинама. На мокринском иконостасу Чешљар доказује да је зрео уметник са склоношћу ка монументалним формама и наглашеном сентименталношћу израза. Непрецизност цртежа прикривена је израженом финоћом и племенитошћу драперија. Конзерваторски радови су изведени 1969, 1971, 1974, 1980 и 2001.