english
Румунска православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1801 или 1802
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1029
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.3 од 06.04.1961. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-394/2-71 од 12.06.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Уздинска црква Св. Георгија изграђена је у духу барока почетком XIX века. Једнобродна грађевина издужене правоугаоне основе са полукружном олтарском апсидом на истоку и звоником на западној страни, декорисана је класицистичком архитектонском пластиком на фасадама. Иконостас развијеног програма, са 69 икона углавном мањег формата, осликао је 1833–36. Константин Данил. Неуобичајени распоред икона као и избор тема указују на утицаје иконописачке традиције XVIII века. Смирене колористичке вредности пастелних боја подређене су цртежу и несвојствене сликарском маниру и раскошној палети Константина Данила. Укључујући иконе на Богородичином и архијерејском трону, уздински храм постаје највећа галерија Данилових црквених слика, мада се оне не могу сматрати његовим најбољим остварењима. Зидне слике на сводовима цркве вероватно је извео Јован Зејку 1908.