english
Црква св. Преображења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1878
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1051
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.992/48 од 21. 06. 1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Изграђена је између 1873. и 1878. на месту цркве с почетка XVIII века, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Конципирана је у неовизантијском стилу, насталом као последица романтичарског заноса према херојској прошлости и реалне потребе да се успостави континуитет са најславнијим остварењима српског средњовековног градитељства. То је једнобродна грађевина крстообразне основе са куполом монументалне величине и високим звоником издвојеним попут средњовековног пирга. Прецизно осмишљена фасадна декорација са богато профилисаним кровним венцима, вишеделним прозорским отворима, полукружно завршеним и чипкастим розетама, истиче репрезентативност Преображењског храма. За главне неимарске послове ангажовани су Фрања Ерлмајер из Београда и Михајло Томић из Панчева. Иконостасну преграду, изведену према пројекту Милорада Рувидића и Бранка Таназевића, осликао је 1911. Урош Предић у духу академског реализма. Зидним сликарством којим доминирају историјске композиције Стеван Алексић је украсио унутрашњост цркве. Током 2003. изведени су конзерваторско-рестаураторски радови на звонику цркве.