english
Комплекс зграда са окућницом
Основни подаци
Место
Карловчић, Спојанска 50
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1031
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 179/75. од 03.06.1976. год..
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Настала у другој половини XIX века, са коначно формираним изгледом почетком друге деценије XX столећа, ова окућница састоји се из куће, два амбара са котобањама различитог изгледа и времена настанка, између којих је још један, засебни амбар. Кућа има основу „на лакат“, са подужним зиданим тремом. Део према улици је репрезентативан, што се истиче обрадом фасаде. Обухвата две собе које ентеријером и мобилијаром одражавају укус грађанског слоја, док је други део, у низу: соба, кухиња са отвореним оџаком, соба и остава, пример богатије и развијеније сеоске куће Војводине. Градили су је 1912. познати мајстори Дешићи из Голубинаца. Наспрам куће смештене су привредне зграде подужних основа, грађене од храстовине, двосливних кровова покривених бибер црепом. Амбар са котобањом, високо постављен на зид од опеке, ужом страном у равни улице, богато је украшен на трему и забату. Саградили су га 1908. исти мајстори који су зидали кућу. Амбар са тремом ограђеним профилисаним летвама и лучним косницима између стубова је, према урезаној години, саграђен 1885. Тада је настао и амбар са котобањом без трема. Окућница у Карловчићу представља вредан пример имућног сеоског газдинства Срема с краја XIX и почетка XX века. Конзерваторски радови нису извођени.