english
Кућа у Огару
Основни подаци
Место
Огар, Шумска 29
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак друге половине XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1032
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 114 од 03.10.1973. год..
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Сматра се да је подигнута крајем XVIII века. Грађена је на зиданом соклу и храстовим темељачама у бондручној конструкцији, са испуном од плетера облепљеног блатним малтером. Кров је двосливни, покривен бибер црепом. Кућа је троделна, са средишњом просторијом у улози кухиње и собама са њених бочних страна. Уобичајена правоугаона основа оријентисана ужом страном на уличну регулацију, разломљена је испуштањем кухиње из равни подужне фасаде при чему је на наспрамној – главној страни образован трем из којег је улаз у све три просторије. Обрада столарије, врата и прозора као и дрвених забата, посебно онога на уличној страни (са резбареним гредама, косо слаганим дашчицама, шалукатрама за проветравање и зракасто распоређеним дашчицама у централном пољу са дрвеном плочом у средишту на којој је рељефна имитација грба), доприноси естетском доживљају ове куће. Као пример куће сажетог трема и испуштеног дела кухиње званог кућер, она представља варијанту троделне равничарске куће Срема.