english
Стамбена кула Авди Рустемија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 141 од 10.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Стреоц налази се стамбена кула Авди Русемија, из 19. века.