english
Црква св. Јована
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1786-1790
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1174
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
131
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1006/50. од 20.09.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Подигнута је 1790. на месту старије цркве, срушене четири године раније. Ова једнобродна црквена грађевина има све атрибуте типичног војвођанског барока на прелазу из XVIII у XIX век. Унутрашњи простор је подељен на припрату, наос са правоугаоним испустима за певнице и олтарску апсиду, споља и изнутра петострану. Западним прочељем доминира двоспратни звоник фланкиран волутним завршецима. Западни портал је најрепрезентативнији, усклађен са мирном фасадном декорацијом, рашчлањеном на хоризонталну и вертикалну поделу. Дуж цркве тече вишеструко профилисан кровни венац, који се понавља и на звонику. Сликана декорација иконостаса из 1809. рад је Павела Ђурковића. Првенствено сликар портрета, Ђурковић на сомборском иконостасу успешно комбинује традицију барока са елементима наступајућег класицизма. Аутор богате резбе је Алекса Теодоровић. Декоративност унутрашњег простора наглашена је 1883. осликавањем зидова орнаментима различитих облика и боја. Конзерваторски радови изведени су 1987.