english
Патријаршијски двор
Основни подаци
Место
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1892-1895
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1034
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
41
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 533 од 21.04.1951. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Саграђен је између 1892. и 1895. по пројектима београдског архитекте Владимира Николића, на месту на коме се до тада налазио „Пашин конак“, прва резиденција поглавара Српске цркве по пресељењу архиепископије у Сремске Карловце. Идеја о изградњи нове репрезентативне резиденције потекла је од митрополита Стефана Стратимировића, али је спроведена у дело заслугом патријарха Георгија Бранковића. Зграда има подрум, приземље и спрат. Основа је у облику ћириличног слова „Ш“, са фронтом окренутим према Тргу, и крилима према врту. На средње, унутрашње, крило додат је трем који носи придворску капелу посвећену св. Димитрију. Двор је репрезентативна јавна грађевина типа градских палата са краја XIX века, обликована са стилским одликама историцистичке архитектуре, са елементима ренесансе и барока. Основна декорација изведена је вертикалном градацијом рустике и украса тосканског типа. Посебно је наглашена главна фасада, са централним ризалитом истакнутим балконом, монументалном куполом и степеништем, и бочним ризалитима. Декорацију капеле Св. димитрија, иконостас, тронове, витраже и зидне слике израдио је Урош Предић до 1896. Комплексу двора припадају и Стари двор у врту уз поток, из друге половине XVIII века, и економско двориште са друге стране потока, које је свој данашњи облик добило почетком XX века. Конзерваторски радови рађени су 1989–90. и 1994–95