english
Амбар са Котобањом
Основни подаци
Место
Голубинци, Пазовачка 42
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1921
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1049
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.115/73. од 07.09.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Оригиналну идеју показао је мајстор или наручилац амбара са котобањом у Пазовачкој улици бр. 42. Зграду је започео зиданом и омалтерисаном девојачком собом на коју се наставља котобања са тремом и амбар са угаоним тремом на крају целине. Саграђен је 1921. Годину настанка требало би сматрати временом његовог коначног уобличења као заједничке зграде. На то указује година градње 1888. и име мајстора, урезани на забатне греде амбара, које услед његовог положаја, у продужетку котобање, нису уочљиве на први поглед. Градили су га мајстори Трапајевићи, познатији као Дешићи, из Голубанаца. Чеона страна на уличној регулацији обрадом забата у стилу сеоског барока, окапницом, са два прозора и другом фасадном декорацијом опонаша кућу, указујући на истовременост њиховог настанка. Складиштени део грађен је дрветом: амбар од водоравно ужлебљених дасака у дрвене стубове, а котобања од косо закованих летвица. Тремови са испустима у виду балкона, преко којих се дрвеним степеништем остварује веза са приземљем, украшени су профилисаним летвама. Мањим бројем детаља и већом зиданом површином овај амбар са котобањом указује на завршну фазу обједињавања пратећих зграда, прво привредне, а потом стамбено привредне намене, илуструјући грађењем у низу, рационално коришћење суженог простора дворишта карактеристичног за ушорена насеља Срема.