english
Кућа Михаила Ђурића
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Господар Јевремова бр. 13
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1910. године
Редни број у централном регистру
СК 1623
Датум уписа у централни регистар
18.07.2002.
Редни број у локалном регистру
СК 261
Датум уписа у локални регистар
24.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС о утврђивању за споменик културе, бр. 1408 («Сл.гласник РС» бр. 51 од 13.11.1997.)

Кућа Михаила Ђурића изграђена је око 1910. године по пројекту архитекте Јована Новаковића. Објекат има приземље, један спрат и угаоно кубе, чији карактеристичан кров подржавају поукружни луци изнад архитравно завршених прозора. Угао је заобљен и истакнут балконима по кривини на првом спрату и испред кубета. Балкон се појављује на фасади према Улици 7. јула, где се због терена у паду сутерен претвара у приземље, па зграда на овој страни има два спрата. Орнаментика је нарочито богато примењена на полукружним пољима изнад свих прозорских отвора. Кућа Михаила Ђурића представља вредно остварење архитекте Новаковића, реализовано у Београду почетком века, и значајан покушај стварања српског националног стила у архитектури почетком 20. века.