english
Стамбена кула Зенун Ахметија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 133 од 10.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Бровина налази се стара стамбена кула Зенун Ахметија, из 18/19. века.