english
Тителски плато
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
неолит, енеолит, бронзано и гвоздено доба
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 123
Датум уписа у централни регистар
11.12.1997.
Редни број у локалном регистру
6
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-798/2-70 од 16.02.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

На југоисточном крају Тителског брега, непосредно изнад Титела, налази се вишеслојни локалитет Калварија. Приликом радова за потребе градског водовода и мреже мобилне телефоније, обављена су заштитна археолошка истраживања 1968. и 2002. године. Констатовани су културни слојеви у висини од 6 m, из праисторијског (неолит, енеолит, бронзано и гвоздено доба), античког (сарматско насеље) и касносредњовековног периода (остаци утврђеног самостана). Простор на коме је постављен савремени резервоар за воду окружен је са три стране шанцем, а на северном делу заштићен је стрмом високом обалом Тисе, док су по ободу терасе уочени трагови бедема од камена и кречног малтера. Висина културног слоја (2,5 m), шанац и масивни зидови указују да се овде налазе остаци утврђења. Локалитет Калварија налази се на месту које доминира околним тереном на ширем подручју Бачке, Баната и Срема, те се може рећи да је ово место на ушћу Тисе у Дунав било погодно за насељавање и одбрану у разним историјским епохама.