english
Потес Велико Поље - тумули
Основни подаци
Место
Јерли Содовина
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
-900/-500
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 82 од 1. 3.1986. Закон о заштити споменика културе САП Косово ( Сл. лист САПК 19/ 77).

У селу Јерли Садовина, на потесу Велико Поље, налази се један тумул из 8-6 век пре нове ере. Приликом орања мештани су изоравали камење.