english
Стамбена кула Мус Љушија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Јаков Орфелин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 136 од 10.4. 1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77).

У селу Бровина налази се стара стамбена кула Мус Љушија, из 19. века - једна од бројних метохијских кула карактеристичних стамбено одбрандбених објеката.