english
Место битке код Сенте 1697.г.
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1697/ ?
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Битка вођена код Сенте 11. септембра 1697. године значајна је по великој победи аустријске војске коју је предводио принц Еуген Савојски. У поразу турске војске живот је изгубио њен командант везир Мехмед Елмас-паша као и неколико санџак-бегова и паша. Ово је била последња битка Бечког рата који је вођен између Хабсбуршке монархије и Турског царства од 1683. године, а завршен у јануару 1699. Карловачким миром. Савојски је искористио прилику коју су му Турци пружили прелазећи преко Тисе, опколио их и потукао. Догађај је обележен спомеником у облику зарубљене пирамиде на квадратној основи. Горњи део је сачињен од грубо истесаних комада пешчара. Предвиђено је да се на врху пирамиде налази бронзани споменик са ликом Еугена Савојског, али он никада није стигао у Сенту. На предњој страни споменика, у трапезоидној ниши, смештена је плоча са текстом. Споменик је обновљен 1974