english
Место пробоја на Сремском фронту
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1945/1988
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 41
Датум уписа у централни регистар
12.01.1998.
Редни број у локалном регистру
19
Датум уписа у локални регистар
24.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Одлука СО Шид бр. 011-89/94-02 од 29.12.1994. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Уочи завршних операција Југословенске армије за коначно ослобођење земље од фашистичке окупације Немци су, да би обезбедили повлачење својој армији на северозапад, формирали Сремски фронт као део општег стратегијског плана у Југославији. Ратне операције су вођене од 21. октобра 1944. до 13. априла 1945. године и завршене су ослобођењем Винковаца и целог Срема. Споменички комплекс посвећен Сремском фронту подигнут је 1988. године и налази се недалеко од села Адашеваца, са десне стране пута Београд–Загреб. Састоји се из три целине: Сабиралишта, са 70 вертикалних подзида у које су уграђене плоче са називима свих јединица које су учествовале у борбама на Сремском фронту и три рељефа на којима је приказан распоред наших и непријатељских одбрамбених линија; Алеје части, на којој је исписано 15.000 имена палих бораца Југословенске, Црвене и Бугарске армије; Музеја који садржи скулптуре од гипса које је урадио Јован Солдатовића, аутор целог комплекса, и које се посматрају уз звучне и светлосне ефекте у аранжману Атељеа 212, музеолошку поставку Војног музеја из Београда, два рељефа од храстових дашчица са сценама са фронта и композицију од уништеног и изломљеног непријатељског оружја, пушака крагујевки и симбола вечне ватре. Цео комплекс, а посебно Музеј, тешко је оштећен и демолиран током 1992/1993, да би 1994. године био обновљен и, са малим изменама, доведен у првобитно стање. Од 2003. до 2005. године извршена је санација кровне терасе Музеја.