english
Кућа народног хероја Селим Бакија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 кућа народног хероја
Сликар
Стефан Тенецки
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споемника културе НРС у Београду , бр. 890 од 8.8.1950. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Кућа у којој је живео народни херој Мустафа Баки.