english
Дом Јеврема Грујића
Основни подаци
Место
Београд Светогорска 17
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1896
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 30
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
30
Датум уписа у локални регистар
17.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.643/6 од 30.12.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Светогорској улици бр. 17. Саграђен је 1896, према пројекту архитекте Милана Капетановића, за Јеврема Грујића, значајну политичку личност Србије из средине прошлог века. Грађен је као породична једноспратна кућа, асиметричне просторне концепције, обликована у еклектичком духу са елементима ренесансе и барока. Складних је пропорција, са наглашеном симетричношћу у декоративној обради. Обрада фасада изведена је хоризонталном и вертикалном поделом на површине које са накнадно урађеном орнаментиком чине хармонично изнијансиране декоративне зоне. Поједини делови фасаде пиктурално су обрађени. Оваква обрада заступљена је на фризу и међупрозорским пољима, довратницима и метопама архиволти централног прозора. Орнамент је састављен од стилизованих флоралних и фигуралних мотива и изведен је жутом бојом на црној позадини од вештачког камена, поступком који имитира технику зграфита. Драгоцена и изузетно богата збирка покретних предмета, углавном из XVIII и XIX века, стварана кроз генерације породице Грујић, садржи многобројна уметничка дела из области сликарства, скулптуре, примењене уметности, старо оружје, архивски материјал и библиотечке предмете који су припадали истакнутим члановима ове породице. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1964–65, а рестаурација фасада је обављена 1998.