english
Зграда Смедеревске банке
Основни подаци
Место
Београд Теразије 39
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1912
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 48
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
48
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.291/1 од 20.04.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на Теразијама бр. 39. Саграђена је 1912, према пројекту архитекте Милорада Рувидића, као стамбено-пословна зграда за трговца Димитрија М. Стефановића Смедеревца. У њој се налазило седиште Смедеревске кредитне банке. Постављена на уличној регулационој линији, на уској парцели, решавана је по дубини, у шест нивоа – са подрумом, приземљем, међуспратом, два спрата и поткровљем. Обликована је у стилу сецесије са акцентом на уличној фасади на којој је по први пут у српској модерној архитектури примењен принцип просторног а не декоративног рашчлањивања зидног платна – варирањем лођа и балкона, док је секундарна пластика стављена у други план. Она, међутим, прати архитектонске облике и карактерише је чистоћа израза и недвосмислена припадност стилу. Као један од ретких сачуваних Рувидићевих објеката и један од малог броја очуваних примера сецесијске архитектуре у Београду, зграда Смедеревске банке је значајна и по томе што у развоју српске модерне архитектуре означава прекид са традицијом академског еклектичког архитектонског израза. Конзерваторски радови на објекту рађени су 1972. и 1978, рестаурација фасада 2002. и 2005.