english
Зграда Официрске задруге
Основни подаци
Место
Београд Масарикова 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1908
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 89
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
89
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.1070/3 од 30.12.1966. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Масариковој улици бр. 4. Подигнута је 1908. према пројекту Светозара Јовановића, уз сарадњу Данила Владисављевића и Владимира Поповића. Конципирана је као угаони објекат пословно-трговачке намене. Има подрум, сутерен, приземље и два спрата. Обликована је са стилским обележјима сецесије. У просторном компоновању извршено је логично раздвајање функције радног дела, смештеног на крајевима бочних крила, од средишњег дела намењеног јавној комуникацији, што је доследно спроведено и у обради фасада. Фасаде бочних крила компоноване су традиционално, са малим отворима, док је главно фасадно платно решавано модерно, са прозорима кроз више етажа. Сецесијски узори нашли су примену у наглашеном вертикализму и орнаментици слободних површина испод кровног венца. Рељефне женске главе, флорална пластика, декоративне конзоле и решетке од кованог гвожђа као и карактеристична купола са декоративним детаљима сецесијског су порекла. По архитектонском решењу, са јединственом унутрашњом шупљином просеченом етажним галеријама у главном делу архитектонског корпуса, као и по квалитету израде занатско-уметничке декорације, овај објекат је представљао значајно остварење у развоју српске архитектуре почетком века. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1985–1986.