english
Зграда Реалке
Основни подаци
Место
Београд Узун Миркова 14
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1837-1838
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 39
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
39
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.521/11 од 03.08.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на углу Узун Миркове бр. 14. и Тадеуша Кошћушка. Саграђена је 1837–38, по плановима Франца Јанкеа, као породична стамбена кућа Цветка Рајовића, у то време управитеља вароши београдске и значајне политичке личности. У више наврата је мењала намену: једно време је служила као зграда енглеског конзулата, затим се у њој налазила српска жандармерија, а од 1867. београдска Реалка. Данас је овде смештен Педагошки музеј Србије. Зграда је приземна, правоугаоне основе, складних пропорција, обликована у стилу класицизма. Фасаде су хоризонтално рашчлањене на три појаса – сокл, средишње зидно платно и фриз са кровним венцем, док је вертикална подела изведена помоћу пиластера и дорских полустубова. Архитектонски пластични елементи следе и тумаче конструктивни систем, а својом декоративношћу наглашавају део куће окренут ка раскрсници. Као један од ретких сачуваних објеката из четврте деценије XIX века, својим стилским карактеристикама, конструктивним системом и архитектонским обликовањем, зграда Реалке означава потпуни прекид са традицијом и прелаз са балканске на савремену европску архитектуру на тлу Београда. Конзерваторски радови на објекту рађени су 1964–65, 1972–75. и 1992–94. Санација влаге и рестаурација фасада урађене су 2004.