english
Зграда Министарства правде
Основни подаци
Место
Београд Теразије 41
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1883
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 47
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
47
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.169/3 од 14.04.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на Теразијама бр. 41. Саграђена је 1883. по плановима Светозара Ивачковића, у сарадњи са инжињером Јованом Суботићем, као јавна административна зграда. Пројектована је и изграђена за два надлештва – Министарство правде и Теразијски кварт. Отуда је у првобитном облику имала два симетрично постављена улаза, од којих је један затворен 1910. када су вршене преправке. Компонована је као зграда у низу, везана калканима, са подрумом, приземљем и спратом. Обликована је у неоренесансном стилу, са јасним реминисценцијама на италијанске ренесансне палате. Приземље је обрађено рустично, у великим квадерима који прате лучно засведене прозоре и портал, док је спратни део фасаде обложен керамичким плочицама. Прозори су добро пропорционисани, са профилисаним оквирима и троугаоним тимпанонима. Изнад богато декорисаног кровног венца налази се атика са балустрадом. Обрада ентеријера степенована је према намени просторија – важније су обложене дрвеном ламперијом и штуко украсима, степениште са балустрадом које спаја приземље и спрат изведено је од мермера. Зграда некадашњег Министарства правде, једна од ретких сачуваних зграда министарстaва из XIX века, значајно је сведочанство развоја државне управе у Србији. Конзерваторски радови изведени су 1978–79.