english
Зграда Управе фондова
Основни подаци
Место
Београд Трг Републике 1-а
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1903
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 38
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
38
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.33/4 од 30.06.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на Тргу Републике бр. 1а. Саграђена је 1903. на месту старе кафане Дарданели, по пројекту архитеката Николе Несторовића и Андре Стевановића, за Управу фондова државне хипотекарне банке. Проширена је 1930. доградњом крила према улици Лазе Пачуа, по пројекту арх. Паровића. Оштећена је у Другом светском рату, после рата обновљена, али јој је тек конзерваторско-рестаураторским радовима из 1964–66. враћен првобитни изглед и извршена адаптација за потребе Народног музеја који се у њој налази од 1952. Конципирана је еклектички са доминацијом неоренесансних елемената. Грађена је као четворострана затворена палата са покривеним атријумом и има приземље и два спрата. Обрада фасада изведена је у зонама. Приземље је у рустици, а спратови су решавани тако да се висином оба нивоа протежу стубови централног ризалита и широке лизене бочних. Зграда се завршава атиком и куполама изнад сва три ризалита. Украсне декорације на фасадама и у унутрашњости грађевине радио је Фрања Валдман, док су декоративне сликарске радове извели Бора Ковачевић и Андрија Доменико. Својим стилским и композиционим карактеристикама, добрим пропорцијама и ефектном монументалношћу, ова зграда се издваја као значајно ауторско остварење и битан чинилац градског амбијента формираног на прелазу векова.