english
Зграда Народне банке
Основни подаци
Место
Београд 7. јула 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1889, 1922-1925
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 53
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
53
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе града Београда бр.243/7 од 18.05.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у улици Краља Петра бр. 12. Саграђена је 1889. према плановима Константина А. Јовановића, за управно-административну палату Народне банке Краљевине Србије. Доградња и проширење изведени су 1922–25. по пројекту истог аутора. Зграда има подрум, приземље, два спрата и поткровље. Подигнута је на неправилној парцели, по угледу на затворене ренесансне палате са унутрашњим двориштем. Обликовање архитектонског корпуса засновано је на примени ренесансних мотива и решења, који су доследно спроведени у свим изгледима и основама. Обрада фасада изведена је у каменим рустичним блоковима у приземљу, са квадратним отворима у сутерену и лучно заобљеним прозорима, док су на спратном делу равна зидна платна оживљена прозорима са тимпанонима и угаоним блоковима. Хоризонталну поделу остварују профилисани венци и јако наглашен кровни венац. Монументалност и репрезентативност спољашњости објекта огледа се у компоновању унутрашњег простора и целокупној опреми зграде. Као један од ретких јавних објеката у Београду који је до данас сачувао непромењен изглед и намену, представља репрезентативан пример српске академске архитектуре и изузетно ауторско остварење специфичног архитектонског програма. Конзерваторско-рестаураторски радови рађени су 1966, 1989. и 1991.