english
Крсмановићева кућа на Теразијама
Основни подаци
Место
Београд Теразије бб
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1885
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 36
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
36
Датум уписа у локални регистар
04.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.150/4 од 17.03.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на Теразијама бр. 34. Саграђена је 1885. према пројекту арх. Јована Илкића. Грађена је као стамбена породична кућа за београдског трговца Марка О. Марковића, али је 1898. променила власника када су браћа Крсмановић купила имање на Теразијама. После њихове деобе припала је Алекси Крсмановићу, једном од најбогатијих београдских трговаца. Веома развијена основа зграде решавана је на фронту од 30 m, око централног вестибила са стубовима, са бочним улазом преко колског пролаза. Јака денивелација терена условила је разлику у етажама. Са уличне стране има сутерен и високо приземље, а са дворишне делује као да има две етаже. Изузетна пажња посвећена је декоративној обради фасада и обликовању прозорских отвора. По архитектонској концепцији, складним пропорцијама, диспозицији унутрашњег простора, уметничко-обликовним и занатским вредностима, спада међу најуспелија Илкићева остварења из домена градске стамбене архитектуре и један је од најрепрезентативнијих објеката необарокних стилских карактеристика у Београду и Србији из последњих деценија XIX века. Стицајем околности, од 1918. до 1922, служила је као привремени двор Краљевине Србије и у њој је 1. децембра 1918. свечано проглашено уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку државу. Реконструкција објекта извршена је 1987.