english
Хадум џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1575/1600
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1377
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 58 од 19.2.1955..г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Хадум или Хадим-џамију, што у преводу значи слуга, евнух, подигао је крајем XVI века Хадум сулејман-ага Бизебан, слуга царског харема у време султана Мурата III, родом из села Гуске код Ђаковице. Ближе датовање у 1592/93. (или 1003. по хиџри) одређено је на основу података из призренских салнамама (годишњих календара из 1873. и 1874). Џамија припада једноспратном типу са тремом који је наткривен трима куполама. Главни простор је покривен куполом пречника 13,50 m, коју осигуравају осам унутарњих пиластара и тромпе. Улазни трем носе монолитни камени стубови без стопа. Трем је касније проширен троводним кровом дрвене конструкције. Витко минаре, висине 31 m, прислоњено је уз зид џамије. Фасаде џамије зидане су каменим блоковима, а горњи део минарета мањим квадерима пешчара. Декорацију зидова ентеријера чине стилизовани пејсажи и чемпреси. Конзерваторски радови обављени су 1968.