english
Зграда старе телефонске централе
Основни подаци
Место
Београд Косовска 47
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1908
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 103
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
103
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.1057/3 од 27.12.1968.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Косовској улици бр. 47. Саграђена је 1908. по пројекту Бранка Таназевића. Угаона двоспратна грађевина пројектована је и грађена за телефонску централу и први је објекат ове врсте у Србији. Трећи спрат дозидан је после Првог светског рата, по плановима истог архитекте. У просторно-структуралном погледу ослања се на традиције академизма, док је обликовање изведено у српско-византијском стилу. Функционалне основе, у целини једноставне архитектонске композиције, акценат је стављен на обраду угаоног дела зграде са карактеристичном куполом. Фасада је решена асиметрично, са плитким ризалитом веће ширине на једном крају грађевине и широким прозорским отворима који заузимају већи део фасадног платна. Богато примењена плитка пластична декорација, сведена готово на раван фасаде, сачињена је од стилизованих мотива преузетих из наслеђа моравске школе (розете, преплети, геометријски мотиви, шаховска поља). Осим што представља успешно остварење српско-византијског стила у београдској архитектури и значајно ауторско дело једног од главних заговорника тог стила, ова зграда има и историјски значај као репрезентативни објекат специфичне намене који документује развој телефонске службе у Србији на почетку XX века. Конзерваторски радови изведени су 1988.