english
Кућа Димитрија Давидовића
Основни подаци
Место
Земун, угао Главне и Давидовићеве
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 23
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе – одељење за Војводину бр.218 од 24.02.1951. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на углу улица Главне бр. 6 и Давидовићеве. Саграђена је крајем XVIII века као једноспратна двотрактна грађевина стамбене намене, са унутрашњим двориштем. Развијана је и дограђивана у фазама, до краја друге половине XIX века. Дограђивањем је добила много дуже фронтове на обе улице, а јединственом обрадом фасада обухваћене су све развојне фазе и постигнут целовит визуелни и просторни утисак. Обликована у духу класицизма, одликује се добрим пропорцијама и једноставним изгледом, карактеристичним за градитељско наслеђе старог језгра Земуна. Каснијим преправкама раније стамбеног приземног дела за локале, у великој мери је измењен првобитни изглед грађевине. Поред архитектонске и амбијенталне вредности кућа поседује и историјски значај, јер је у њој рођен Димитрије Давидовић (1789–1838) секретар кнеза Милоша, књижевник и новинар, дипломата и министар просвете обновљене Србије, оснивач Српских новина и творац Сретењског устава из 1835.