english
Кућа породице Карамата
Основни подаци
Место
Земун, Караматина 17
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1764
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 22
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
22
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.929/50 од 21.12.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у улици Матије Гупца бр. 17. Саграђена је 1764. за земунског трговца Кузмана Јовановића. Кућу је 1779. откупио Димитрије Карамата, досељеник из Катранице у Македонији, и од тада је непрекидно у власништву породице. Састоји се из три дела: приземног, једноспратног са једноставним кровом, и најстаријег једноспратног са подрумом и мансардним кровом. Дозиђивање спрата на средњем делу и реконструкција зграде у целини извршена је 1827. Из тог времена је и јединствена фасада која повезује сва три дела, са капијом изнад које стоји година 1827. Фасада је обликована у духу класицизма и ампира, док архитектонска структура зграде у целини има одлике типичне барокне градске стамбене куће. Има очуван ентеријер са стилским намештајем, предметима примењене уметности и породичним портретима из XVIII и XIX века, радовима познатих српских сликара Георгија Тенецког и Павела Ђурковића. За време Аустро-турског рата 1788–89. у овој кући се налазило седиште главног команданта аустријске војске, у два маха и самог цара Јосифа II, а за време ослободилачког покрета 1848–49. седиште Главног српског народног одбора и патријарха Јосифа Рајачића. Атанасије Карамата, члан ове породице, био је „касир” – благајник Одбора. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1967, а санација влаге 2006.