english
Ливница "Пантелић"
Основни подаци
Место
Земун, Гајева 15
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1854
Категорија
Редни број у централном регистру
СК113
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
113
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.84/2 од 20.10.1971. .год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Гајевој улици бр. 15. Основана је 1854. као мала браварска радионица Ђорђа Пантелића, да би се временом развила и специјализовала за ливење звона и израду торањских сатова. У власништву породице Пантелић, кроз три генерације мајстора-занатлија, постала је позната и афирмисана као „Звоноливница и творница торањских сатова“, са популарним називом „Ливница Пантелић“. Паралелно са развојем два основна програма, ливењем звона за цркве и производњом сатова за црквене торњеве и значајне градске објекте, развијао се и грађевински комплекс као носилац таквих програма. Комплекс радионица у целини до данас је сачуван и обухвата већу приземну зграду, са низом просторија снабдевених комплетном опремом и инвентаром за ковачницу, браварску радионицу, стару и нову ливницу, магацин и канцеларије, и дворишни простор са машинама, алатом, помоћним прибором и извесним бројем готових производа некадашње радионице. Садашњи изглед и диспозицију унутрашњег простора зграда је добила 1926, када су по плановима земунског градитеља Јосипа Маркса преуређена стара зграда радионице и урађене нове фасаде. Својеврстан занатски музеј, аутентичан садржај простора, алата и технологије, она је и значајно сведочанство развоја занатства и техничке културе на подручју Земуна. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1973–79, а санација влаге 2006.