english
Манастир Фенек
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
Стефан Бранковић
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 114
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
114
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРСбр.842/50 од 22.09.1950. год; Решење Заводa за заштиту споменика културе града Београда бр.914/1 од 20.10.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Према предању, манастир Фенек са црквом посвећеном св. Параскеви, у близини Јакова, основао је деспот Стефан Бранковић са женом Ангелином. Први писани помен о њему потиче из 1563. Данашњи изглед добио је у обнови из 1793–7, за време игумана Вићентија Ракића. црква је конципирана као једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом и плитким правоугаоним певницама. Осмострано кубе је несразмерно мало у односу на масивну архитектонску конструкцију. Западно прочеље је наглашено троспратним звоником. Китњаст изглед прочеља чини склад са умиреномдекорацијом подужних зидова, рашчлањених по вертикали пиластрима који прате унутрашњу поделу простора. Аутор сликане декорације и позлате иконостасне преграде је Петар РАдосављевић из Панчева, свршени студент бечке Академије, коме је ово једино потписано дело. Дрворезбарске радове је обавио Аксентије Марковић. највећи део иконостаса је страдао током I светског рата, када су уништене и зидне слике Димитрија Петровића из 1859. У близини цркве подигнута је 1800. гробљанска капела Св. Петке. Према легенди, саграђена је над лековитим бунаром из времена деспотице Ангелине. Важност коју манастир Фенек ужива у народу настала је и из његове историјске улоге, када је крајем XVIII и почетком XIX века био центар српске политичке емиграције. Судбину разарања за време II светског рата доживео је и Фенек. Санација крова конака обављена је 2001–2002, а санација капеле 2004–2005.