english
Место стрељаних жртава са гробницом и црквом у Кривој Реци на Копаонику
Основни подаци
Место
Крива Река
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1618/1942
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 404
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
124
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.202/74 од 25.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Црква Светог Петра и Павла у Кривој Реци на Копаонику, код Бруса, подигнута је 1618. и живописана након три године, али су од зидних слика данас видљиви тек фрагменти. Припада групи једнобродних цркава типичних за време турске владавине, са припратом као посебном јединицом. За време II светског рата, 1942. године, једна немачка казнена експедиција дигла је цркву у ваздух. У експлозији је страдао већи број мештана, који су у њој били затворени. Живопис је конзервиран 1975–76.