english
Стамбена зграда у улици М. Тита бр. 442
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Константин зограф
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1093 од 31.12.1955. г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Стамбена зграда у улици Маршала Тита бр. 442 у Ђаковици, је архитектонски врло интересантна јер садржи све одлике старе градње стамбене архитектуре 19. века.