english
Тврђава Рам
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1483
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 541
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.270/48 од 28.02.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Тврђава Рам налази се 30 km североисточно од данашњег Пожаревца, на десној обали Дунава. Подигнута је на стени која се са северозападне стране спушта ка Дунаву. Прилаз тврђави био је са југоистока, а у њу се улазило кроз донжон кулу. Рам је саградио Бајазит II 1483, одмах после подизања града Кулича. Основа тврђаве је неправилност петостраног облика. Величина унутрашњег простора износи 25x35 m. Поред донжона тврђава има још четири куле, готово равномерно распоређене, различитих основа, али сличних по архитектонској концепцији. Све куле су имале приземље и три спрата. На сваком спрату био је по једна отвор за топ. Шетна стаза бедема и кула је са спољне стране имала парапет са зупцима за заклон војника-стражара. Тврђава Рам је грађена као типично војничко артиљеријско утврђење од ломљеног камена у добром кречном малтеру, а коришћена је и опека за сводове. Ширина и дебљина бедема је различита од 1,87 m до 3,35 m. У централном делу тврђаве налазе се остаци џамије. Тврђава је опасана ровом са два мања спољна бедема. У непосредној близини тврђаве је караван сарај који је саграђен истовремено са њом. Археолошка истраживања вршена су 1980.