english
Стари амам
Основни подаци
Место
Врање V конгреса 24
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 285
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
19
Датум уписа у локални регистар
20.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1057/48 од 29.06.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Саграђен крајем XVII века, хамам је данас у улици Петог конгреса бр. 24. Припада групи такозваних једноделних варошких хамама, што значи да су се мушкарци и жене купали на смену. Иако сазидан релативно после других хамама, његово крстообразно решење основе блиско је најстаријим решењима турских купатила уопште. Хамам је зидан од тесаног камена и опеке. На крову прекривеном ћерамидом налази се пет купола са стакленим окулусима којима се осветљава халват – унутрашњи простор. Унутрашњи простор хамама састоји се од свлачионице, халвата – места за купање и хазиса – резервоара за воду.