english
Пашини конаци
Основни подаци
Место
Врање Пионирска 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1765. године
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 291
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
19.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.185/49 од 02.02.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

У самом центру Врања налазе се две турске зграде које је око 1765. подигао Раиф-бег Џинић. Једна од њих, селамлук, служила је за становање паши и његовој мушкој пратњи, а друга, харемлук, за становање пашиних жена. Зграда селамлука се налазила поред улице, а зграда харемлука иза ње, у дворишту. Обе зграде су подигнуте у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке, облепљене блатом и окречене. Оне представљају репрезентативне примере старе градске балканске куће симетричног типа, са снажно истуреном стрехом. У приземљу и на спрату имају велике холове неправилних облика, повезане правим, врло стрмим степеницама. Из холова се улази у простране собе које се греју из оџаклије смештене између њих. Све собе имају богато декорисане таванице у дрвету, међу којима се особито истиче она у згради харемлука. Од 1881. до 1932. у овим конацима је била смештена најпре гимназија, затим општина, а од 1964. Народни музеј. Први конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1955, а 1994. завршена је ревитализација.